Belangrijke mededeling BBSF

Vanaf 15 oktober moet voor het Brussels hoofdstedelijk gewest voor de toegang tot alle sportaccommodaties een Covid Safe ticket vertoont worden.
Het bowlingcenter is zelf verantwoordelijk voor de controle.

Deze beslissing werd genomen door de regering op nationaal niveau en niet door BBSF. We gaan hiermee dus nog een tijdje moeten leven.
Het bestuur van de beide vleugels is van mening dat het, zelfs zonder vaccinatie, mogelijk is om onze sport zonder al te veel beperkingen te blijven uitoefenen.

Onze competities zullen niet onderbroken worden.

Spelers zullen bij het betreden van het bowlingcenter één van de volgende documenten moeten voorleggen:

• Een covid safe ticket type 2, het bewijs van volledige vaccinatie van minstens 15 dagen oud
• Een bewijs van herstel na infectie door Covid 19
• Een negatieve PCR-test van maximaal 48 uur oud.

Als spelers om wat voor reden dan ook niet kunnen deelnemen aan de interclub, zullen de teamkapiteins hun uiterste best moeten doen om een volledige selectie op te stellen.
Indien dit niet mogelijk is, zoals voorzien in de reglementen, zal de teamkapitein contact nemen met de sportcoördinator van de respectievelijke vleugel die dan een beslissing zal kunnen nemen.