ETBF wordt EBF

26/10/2021 - 09:57

Op 24/10/2021 had het laatste congres van ETBF plaats.

De voorgestelde naamsverandering naar European Bowling Federation, roepnaam European Bowling werd door de algemene vergadering aanvaard.
European Bowling stelde een nieuw programma voor waarbij werd beroep gedaan op een marketingfirma, in de nabije toekomst zul je het nieuwe logo overal tegenkomen, op de Europese kampioenschappen, in de communicatie, bij de opleidingen en de European Bowling Tour.

Verder werd een commissie in het leven geroepen om de integratie van vrouwen in onze sport te onderzoeken en te kijken welke mogelijkheden kunnen gecreëerd worden om dames naar leidinggevende functies te leiden.

De Europese kampioenschappen zullen onder de loep gehouden worden en atleten en coaches zullen inspraak krijgen en zo de nieuwe formules mee kunnen uitwerken.

Verder wordt er werk gemaakt van de ontwikkeling van een nieuwe website, een nieuwsbrief, de aanpassingen van de statuten en de sportreglementen.

Al bij al een hele vernieuwing voor een orgaan dat al jaren geparkeerd was en waar stof begon op te komen.


Het werd tijd, bowling is na Corona een nieuw era binnen getreden en het is aan ons om hier op in te spelen en ervoor te zorgen dat de sport terug populair wordt en dat we de weg die door IBF werd ingeslagen, kunnen volgen.

IBF by the way is de nieuwe naam van het vroegere World Bowling. Aan het hoofd staat de voorzitter Sjeikh Talal Mohammad Al-Sabah die als CEO Andrew Oram heeft aangesteld. Het hoofdkwartier van IBF is gevestigd in het Huis van de Sport in Geneve. Bij IBF zijn vijf organisaties aangesloten die de vijf werelddelen omvatten, EBF voor Europa, ABF voor Azië, Pan-Am voor Amerika, BFA voor Afrika en OBF voor Oceanië. Zij hebben samen 114 aangesloten landelijke federaties waarvan Europa de hoofdbrok heeft met 46 landen

ETBF wordt EBF