Reglementen

Hier vind je de laatste versie van het intern reglement van Bowling Vlaanderen, de statuten en het sportreglement.

BBSF heeft besloten dat de termijn inzake de aanpassing van de balansgaten wordt aangepast naar 01-01-22.
Zo hebben zowel spelers als proshop uitbaters de tijd om de nodige aanpassingen te doen.
Spelers die deelnemen aan buitenlandse competities dienen er wel rekening mee te houden dat deze regeling alleen geldt in België.