G-Sport

G-sport Vlaanderen kent de volgende categorieën:

  • Blinden en slechtzienden
  • Doven en slechthorenden
  • Personen met autisme (spectrumstoornis)
  • Personen met een fysieke beperking (sport zonder rolstoel)
  • Personen met een fysieke beperking (sport met rolstoel)
  • Personen met een psychische kwetsbaarheid
  • Personen met een verstandelijke beperking
  • Personen met een chronische aandoening
Organigram G-sport