Stringmachines (Q&A)

Er komen regelmatig vragen over de nieuwe stringmachines.
Laat het ons zo stellen, dit is een evolutie die niet tegen te houden is en waar we als federatie en spelers dienen mee te leren omgaan.
Op het hoogste niveau heeft men al een aantal regels aangepast zodat een competitie op deze machines kan gehouden worden.
Sommige van deze studies zijn tegenstrijdig over de uitleg over het scoreverloop, de ene studie zegt dat er zo goed als geen verschil is terwijl USBC zou vastgesteld hebben dat er wel degelijk een verschil is van ongeveer 7% minder strikes.
We hebben als federatie geopteerd om geen afzonderlijke gemiddelde te handhaven.
We zullen na het einde van het seizoen zelf een rapport opmaken en publiceren.

Ondertussen werden een aantal Q&A die via USBC verschenen zijn, vertaald en we hopen dat deze een aantal zaken zullen verduidelijken.

Verder vragen en opmerkingen zijn steeds welkom en mogen jullie naar secretary@bowling.be overmaken.

Welke kegels zijn er toegelaten bij gebruik van de string machines?

Alle door kegels die door USBC zijn goedgekeurd mogen gebruikt worden. Er zijn specificaties voor de grootte van het gat waar het touw wordt bevestigd. Het doel van deze specificaties is om de hoeveelheid hout die wordt verwijderd om het gat te creëren te minimaliseren en de oorspronkelijke dynamische eigenschappen van de kegels te behouden.

Een normale machine zal een kegel die van plaats is verschoven terugzetten op de plaats naar waar hij verschoven was. Is dit voor de string machines eveneens het geval?

Hier is er een duidelijk verschil tussen de beide machines. Daar waar de gewone machines de kegel terugplaatsen naar waar hij verschoven was is dit niet het geval voor de string machines. Deze machines detecteren alleen of de kegel gevallen is of niet en zullen de kegel dus terugplaatsen op zijn oorspronkelijke positie.

Als blijkt dat een touwtje interfereert en helpt bij het vallen van een kegel, moet de kegel dan teruggezet worden?

Neen. Deze kegel wordt geteld als legale

Als een kegel van het pin deck glijdt en in de goot blijft staan, is dit dan legaal of niet?

Hier geldt dezelfde regel als bij de normale machines. Als een kegel het pindeck verlaat, is er sprake van een legale pinfall zelfs als deze recht in de goot staat. Als de computer de kegel als staande registreert, is een scorecorrectie nodig.

Als een kegel op het punt staat te vallen en zich in een bepaalde hoek bevindt ten opzichte van de normale verticale rechtopstaande richting van een rechtstaande kegel, hoe wordt deze dan opgenomen in de score?

Bij de normale machines wordt de kegel als gevallen geteld als de pinsetter deze niet aanraakt. Als de pinsetter de pin aanraakt, wordt dit als staande geteld. Er worden scorecorrecties aangebracht als de score onjuist is.

Bij de stringmachine is er geen pinsetter die contact maakt met de pin. Het touwtje trekt de kegel gewoon weer omhoog. Als het touwtje een bepaalde afstand beweegt, zal de machine dit registreren als een gevallen kegel. Als een kegel bezig is met kantelen, kunnen bowlers niet definitief bepalen of deze zal vallen of weer rechtop zal staan. Bij stringmachines bepaalt de automatisch score dus of de kegel is gevallen of wordt teruggezet.

Als een kegel van zijn positie wegschuift maar niet omvalt en de stringmachine het als een legale pinfall registreert door het bewegen van de touwen moet deze kegel dan teruggezet worden of telt dit als legale pinfall?

Hier gelden dezelfde regels als bij de normale machines. Een kegel die rechtop staat op het pindeck wordt niet geteld als omgevallen. Als dit in de eerste beurt gebeurt dient de kegel teruggeplaatst te worden, als dit in de tweede beurt gebeurt zal de score niet geteld worden.

Indien nodig dient er een score correctie te gebeuren.

Wat gebeurt er als een kegel niet beweegt maar als gevallen wordt geregistreerd?

Het kan gebeuren dat een touwtje of een kegel het touwtje van een andere kegel beweegt waardoor de computer dit registreert zonder dat de kegel daadwerkelijk is gevallen. In dit geval moet een score correctie doorgevoerd worden.

Als een kegel terugkaatst en staande kegels omvergooit, telt dit dan als legale pinfall?

Hier geldt dezelfde regel als bij de normale machines. Kegels die terugkaatsen en rechtstaande worden beoordeeld als legaal gevallen kegels.

Tot wanneer mag er pinfall worden geteld?

Bij freefall machines is duidelijk waarneembaar wanneer de scoringscyclus is beëindigd en er geen pins meer mogen worden geteld. Dit is namelijk wanneer de zgn. tafel de bowlingpins oppakt voor de 2e worp. Bij ST is er geen tafel die naar beneden komt, maar worden de bowlingpins, onzichtbaar door een dalend schild, omhoog getrokken voor de volgend worp.

De scoringscyclus bij een stringmachine is voorbij zodra het schild begint te dalen. Elke pinfall die optreedt nadat het schild daalt mag dus niet meer worden geteld.